Opstellen Personeelshandboek

Wanneer alle beleid, procedures, functieomschrijvingen e.d. opgesteld zijn, is het tevens zaak dat de personeelsleden hiervan op de hoogte zijn. Dit uiteraard vanuit hun perspectief. UwHR kan voor u een duidelijk e praktisch personeelshandboek samenstellen waarin alle informatie staat die van belang is voor uw medewerker.

» Terug

Contact

Adres: Dr. van Noortstraat 80
Woonplaats 2266 HA Stompwijk
Telefoon: 06-8359595916
E-mail: gerda@UwHR.nl