Functionerings- en beoordelingstrajecten

Ook bij HR Professionals wordt steeds opnieuw de vraag gesteld: "hebben functionerings- en beoordelingsgesprekken nou nut?" UwHR is van mening dat deze gesprekken zeker nuttig zijn en het een organisatie ten goede kan komen wanneer zij deze voert. Het is echter wel zaak dat deze gesprekken op een constructieve wijze gevoerd worden. Wat minstens zo belangrijk is, is de verslaglegging. Indien u ook in de toekomst nog terug wilt kunnen vallen op hetgeen wat in een functionerings- of beoordelingsgeprek is besproken, dient de verslagleggen goed te zijn uitgevoerd. Op het gebied van functionerings- en beoordelingstrajecten, kan UwHR u op de volgende gebieden ondersteunen:

 • Ontwikkeling functionerings-/ beoordelingsprocedure
 • Coachen/ begeleiden van leidinggevenden in het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Bijhouden van de te voeren gesprekken (wie is er geweest, wie moet nog?)
 • Controleren gespreksverslagen en bespreken met leidinggevenden (hoe is iets omschreven, hoe zou het beter kunnen? Wat zijn de gevolgen van deze beschrijving op de langere termijn?)
 • Eventueel leidinggevende ondersteunen in (dis)functioneringstraject
 • Inventarisatie overige gevolgen: opleidingen, doorstroming, POP etc.
 • » Terug

  Contact

  Adres: Dr. van Noortstraat 80
  Woonplaats 2266 HA Stompwijk
  Telefoon: 06-8359595916
  E-mail: gerda@UwHR.nl