Personeelsadvies op maat

UwHR kan uw bedrijf op veel verschillende manieren bijstaan in de afhandeling van de personele zaken. Zo kan UwHR op structurele basis de werkzaamheden op het gebied van Personeelszaken van u overnemen. Uiteraard is dit ook mogelijk voor slechts een deel van de werkzaamheden.

Het opzetten van een personeelsafdeling en het uitdenken en uitwerken van efficiënte en tijdbesparende P&O procedures is één van de specialismes van UwHR. Maar ook voor kleinere projecten op het gebied van personeelszaken kan UwHR ingeschakeld worden.

Onderzoek wijst uit dat medewerkers beter functioneren wanneer ze duidelijkheid hebben. Door procedures en beleid op te stellen, weten de medewerkers wat er van hun verwacht wordt en wat zij hiervoor terug krijgen. Dit kan wrijving binnen uw organisatie voorkomen. Om dergelijke zaken ook in uw bedrijf goed te regelen, kunt u gebruik maken van UwHR.

Het kan gebeuren dat u een tijdelijk probleem heeft op de afdeling personeelszaken. Bijvoorbeeld bij:

 • Vervanging van uw huidige personeelsadviseur/ -manager wegens (langdurige) ziekte of zwangerschapsverlof
 • Aanvulling van de huidige bezetting voor het opstarten en uitvoeren van projecten
 • Herstructureren en professionaliseren van uw huidige P&O afdeling
 • Invulling van een P&O functie totdat UwHR de afdeling heeft opgezet en de P&O medewerker of -manager is aangenomen en ingewerkt
 • Door UwHR in te schakelen bij uw tijdelijke formatieprobleem op de personeelsafdeling, is uw probleem opeens geen probleem meer. U slaat twee vliegen in één klap: alles loopt door in afwezigheid van uw eigen personeelsadviseur en daarbij worden ook de extra taken die deze afwezigheid met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden die horen bij een langdurige ziekte, direct door UwHR opgepakt.

  Contact

  Adres: Dr. van Noortstraat 80
  Woonplaats 2266 HA Stompwijk
  Telefoon: 06-8359595916
  E-mail: gerda@UwHR.nl